Personliga utsläppsrätter klarade kongressutskottet

Debatterade nyss personliga utsläppsrätter i kongressutskott, en motion som Anna Hildebrand varit med och skrivit. Ett spännande förslag som bör utredas. England kommer ev testa systemet 2013.

Kongressutskottet valde med överväldigande marginal att föreslå kongressen att mp ska arbeta för en statlig utredning.

Vill du veta mera om personliga utsläppsrätter:
Frågor och svar om koldioxidransonering
Per Bolunds (mp) riksdagsmotion

Anders Wallner ny partisekreterare för mp

Anders Wallner, valberedningens förslag, slog ut de övriga kandidaterna med 64,8%, 171 röster.

Partiet använder IRV-systemet (Instant Runoff Voting) vid val av språkrör och partisekreterare, vilket innebär att man röstar rangordnat på samtliga kandidater.

Enligt kongresshäftet:
“Därefter räknas alla förstahandsröster samman. Om ingen kandidat har fått en majoritet av rösterna så elimineras den kandidat som fått minst antal röster och alla som röstade på den i första hand får sitt andrahandsval uppflyttad till första platsen. Detta upprepas tills någon har fått en majoritet.”

Jag är inte säker på ifall Anders vann redan i “första omgången”, men jag tror det.

Jag röstade som sagt på Karin Jansson, men jag tror att Anders blir jättebra. Jättekul är det dessutom att få en så ung partisekreterare, han är “bara” 27 år.

Karin Jansson till partisekreterare för Miljöpartiet

Jag har nominerat Karin Jansson, Färila, till partisekreterare för Miljöpartiet

110115

Motivering:

Karin är en av mina viktigaste mentorer i partiet. Min respekt för henne har bara vuxit ända sedan jag träffade henne första gången i samband med kongressen 1995 i Allingsås. Min uppfattning är att allt hon företar sig, gör hon med mycket stor integritet.

Karin har suttit i partistyrelsen (ps) i sammanlagt 11 år i två omgångar med 5 års paus emellan, nu är hon inne på det sjätte året i sin andra omgång. Hon har även suttit i  ps-arbetsutskott en sväng under första omgången. Idag är hon ps-ansvarig för barn- och skolfrågor och för äldrefrågor. Hon har under åren bl a lett partistyrelsens utredning av medborgarlön.

Vid val till ps på kongresserna har hon, på senare tid, alltid fått väldigt många röster, det tror jag beror på att hon samtidigt som hon är väldigt konsekvent trogen partiets grundideologi, är hon också alltid trogen kongressbeslut, som hon försvarar även när det är obekvämt. Hon är organiserad och strukturerad, vältalig och bland de mest snabbtänkta jag känner. Hon har varit med i partiet så pass länge – ända sedan 1983 – att hon känner till partiets historia och använder sig av den kunskapen, utan att för den skull låta det förhindra henne från att förnya sig. Karin lär sig av historien utan att förlora sina rötter.

Karin är undersköterska inom äldreomsorgen och är alltså väl förankrad i arbetslivet. Hon är sammankallande i mp-Ljusdal, och har i omgångar varit sammankallande i mp-Gävleborg. Idag är hon också gruppledare i mp-Ljusdals kf-grupp.

Förutom att vara vältalig, massmedialt kompetent, väl insatt i partiets riksorganisation och historia; och förutom att ha ett mycket brett kontaktnät inom och utom partiet, så har Karin gedigen erfarenhet av partiets kommun- och regionorganisation och kommun- och i viss mån också av landstingspolitik. Dessutom arbetar hon inom ett traditionellt ”arbetarklass”-yrke, där partiet traditionellt inte är starkt.

Karin ser politiken både nerifrån och uppifrån och är en trygg ideolog utan att söka konflikter. Hon är en av de få personer i partiet som jag utan tvekan skulle kunna göra till mitt fullständiga ombud. Jag har svårt att kunna föreställa mig att partiet skulle kunna få en mer duglig, allsidig, välförankrad och kompetent partisekreterare.

Owen Laws

Talesman och gruppledare för Miljöpartiet i Krokoms kommun

Gruppledare för Miljöpartiet i Jämtlands läns landsting

Tina Ehn till språkrör för Miljöpartiet

Jag har nominerat Tina Ehn, Orust, till språkrör för Miljöpartiet:

110115

Motivering:

Tina är en trotjänare, som utan att förhäva sig arbetar målmedvetet i bakgrunden för sakens skull. Tina har integritet och kompetens, men också ödmjukhet och vetgirighet. Med sitt intresse för och förankring i både Bohuslän/Västra Götaland Västra och Norrland har hon en bredd som ger henne ett djup.

Jag ser Tina som en riktig ”sleeper”, som en som visar sig i längden vara allt starkare. Tina har inga problem att hantera massmedia, och hon gör sig bra. Hon är smart, vältalig och snabbtänkt samtidigt som hon är eftertänksam och förankrad.

Tina har en bred politisk erfarenhet, som lokalt språkrör i kommunen, sammankallande i valkretsen Västra Götalands Västra, kommunfullmäktigeledamot, och riksdagsledamot sedan 2006. I riksdagen har Tina bl a varit ledamot i miljö- och jordbruksutskottet och ersättare i näringsutskottet och trafikutskottet, samt innehaft partiets plats i gentekniknämnden. Denna mandatperiod är hon ledamot i kulturutskottet och ersättare i bl a miljö- och jordbruksutskottet. Hon har bl a fört ett aktivt motstånd mot GMO, och prioriterat ekologisk produktion och landsbygdsutveckling. I näringsutskottet hade hon ansvar för regionalpolitiken.

Tina har också breda livserfarenheter. Hon är utbildad bonde, men även läst på universitet. Hon har varit ekologisk odlare, men även arbetat som personlig assistent och varit barn- och ungdomsledare. Hon har tre barn.

Miljöpartiets språkrör ligger väldigt högt i kurs idag, med god förankring i partiet och stark ställning ute i samhället. Så har det inte alltid varit. Jag är övertygad om att Tina kan förvalta och bygga på denna möjlighet, och hjälpa partiet hålla ihop och fortsätta att växa och mogna – utan att tappa sikte på sina rötter och grundideologi.

Genom sina livserfarenheter och efter sina år i kommunal- och riksdagspolitik så har Tina den kunskap, och de kvaliteter och erfarenheter som krävs för att på ett utmärkt sätt kunna företräda partiet som språkrör.

Och jag är övertygad om att Tina kanske bättre än någon annan språkrörskandidat skulle agera som språkrör i ordets bästa bemärkelse – och inte som partiledare. Att företräda, inte leda.

Owen Laws

Talesman och gruppledare för Miljöpartiet i Krokoms kommun

Gruppledare för Miljöpartiet i Jämtlands läns landsting

Rödgrönt i landstinget, blågrönt i Krokom!

Det kan kanske tyckas konstigt att Miljöpartiet i Krokom vill samarbeta med de borgerliga, samtidigt som vi i landstinget och riksdagen vill samarbeta med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Men faktumet är att det inte finns så himla stort utrymme för ideologi i en liten kommun. Och då blir personkemi desto viktigare. Continue reading

Valfrågor från Villaägarnas riksförbund

Svar från Miljöpartiet i Krokoms kommun på frågor från Villaägarnas Riksförbund, för publicering i Tidningen VillaägarNytt som delas ut 12/9

 

 

1. Vad vill miljöpartiet i Krokoms kommun göra för att utveckla/underlätta för Krokoms småhusägare?

Den övervägande delen av Krokoms invånare bor i småhus. Utanför tätorterna är denna siffra närmare 100%. Bor man på landet, bor man oftast i eget hus. Åtgärder som underlättar för Krokoms invånare generellt gynnar därmed per automatik oftast också småhusägare. Generellt är det så att ju attraktivare kommunen blir för småbarnsfamiljer, desto större blir inflyttning vilket i sin tur visar sig direkt i högre skatteintäkter för kommunen. Det i sin tur ger resurser för att satsa, det blir ett kommunicerande kärl som alla vinner på. Därför är det viktigt att kommunen fortsätter att satsa på attraktiva villaområden såsom man gjort i södra Ås, och genom att stötta enskilda strävanden såsom i Dvärsätt. Alla vinner på att Kommunen växer. Continue reading