Personliga utsläppsrätter klarade kongressutskottet

Debatterade nyss personliga utsläppsrätter i kongressutskott, en motion som Anna Hildebrand varit med och skrivit. Ett spännande förslag som bör utredas. England kommer ev testa systemet 2013.

Kongressutskottet valde med överväldigande marginal att föreslå kongressen att mp ska arbeta för en statlig utredning.

Vill du veta mera om personliga utsläppsrätter:
Frågor och svar om koldioxidransonering
Per Bolunds (mp) riksdagsmotion

Anders Wallner ny partisekreterare för mp

Anders Wallner, valberedningens förslag, slog ut de övriga kandidaterna med 64,8%, 171 röster.

Partiet använder IRV-systemet (Instant Runoff Voting) vid val av språkrör och partisekreterare, vilket innebär att man röstar rangordnat på samtliga kandidater.

Enligt kongresshäftet:
“Därefter räknas alla förstahandsröster samman. Om ingen kandidat har fått en majoritet av rösterna så elimineras den kandidat som fått minst antal röster och alla som röstade på den i första hand får sitt andrahandsval uppflyttad till första platsen. Detta upprepas tills någon har fått en majoritet.”

Jag är inte säker på ifall Anders vann redan i “första omgången”, men jag tror det.

Jag röstade som sagt på Karin Jansson, men jag tror att Anders blir jättebra. Jättekul är det dessutom att få en så ung partisekreterare, han är “bara” 27 år.