Svar till Daniel om migrationsstatistik

Avsändaren Daniel kommenterar mitt svar till Åke Durre (ÖP Åsikter 100215), se nedan Sverigedemokraten Åke Durre ljuger och skräms .

Här är två repliker som jag lämnat som kommentarer:
(Texten nedan är reviderad 131215 för att laga några trasiga länkar och namnen på de sidorna. Migrationsverket hade ändrat dessa sedan replikerna skrevs. Migrationsverkets samlade statistik för 2008 finns här.)

SVAR 1:

Hej Daniel

Det fanns ingen avsikt att vilseleda i min insändare, statistik är krångligt. Din siffra 90021 omfattar alla som fått uppehållstillstånd 2008 oavsett skäl, och förklaras i Migrationsverkets skrift ”Kort om migration 2008”  samt sidan Uppehållstillstånd och uppehållsrätter 2008.  I siffran ingår t ex även 23800 EU/EES-medborgare som flyttat till Sverige, men jag utgår ifrån att du inte heller hade för avsikt att vinkla siffrorna.

Enligt Kort om migration 2008 gav Migrationsverket 8300 asylsökande uppehållstillstånd 2008, ytterligare 600 fick asyl av migrationsdomstolarna. Enligt sidan ”Uppehållstillstånd och uppehållsrätter 2008” omfattar siffran 11237 SAMTLIGA skäl, såväl kvotflykting (2209 st) som alla asylskäl: ”flyktingar”, ”skydsbehövande” samt ”synnerligen ömmande skäl” (det senare 1571 st).

Kolla även http://frianyheter.wordpress.com/statistik/migrationsstatistik/ för statistik och länkar till migrationsverkets statistik. Continue reading