Svar angående mina frågor om anställningar mm inom MP-Umeå

Nu har jag fått svar av ledningsgruppen angående mina frågor. Svaret är mera detaljerat än vad som behöver redovisas här (tycker jag), i sammandrag:

Med anledning av Nassers debattinlägg i VK den 16 april ställde jag följande frågor till MP-Umeås ledningsgrupp. Här är frågorna, och min sammanfattning av svaren:

Continue reading

Påminnelse till ledningsgruppen om mina frågor om anställningar inom MP-Umeå

I onsdags ställde jag några frågor till ledningsgruppen för Miljöpartiet i Umeå angående arvoderingar, med anledning av Nassers debattinlägg i VK (se nedan för frågorna). Jag fick direkt tillbaka ett löfte om svar så fort ledningsgruppen hunnit behandla mina frågor.

Idag har jag skickat en påminnelse. Frågorna kan väl inte vara så svåra att svara på:

“Med anledning av Nassers debattinlägg i dagens VK har jag några frågor:
  • Har Miljöpartiet i Umeås några anställda/arvoderade, och i så fall vem och i vilken omfattning? Frågan avser såväl kommunorganisationen (ledningsgruppen) och politiker.
  • Har Nasser anställning / arvodering som betalas av Miljöpartiet i Umeå?
  • I vilken omfattning är Nasser arvoderad av Umeå kommun i egenskap av politiker?
  • I hur stor omfattning är Nassers sammanlagda arvoderingar?”

Frågor om anställningar inom MP-Umeå

Jag har skrivit följande mejl:

Hej ledningsgruppen
För kännedom till medlemmarna

Med anledning av Nassers debattinlägg i dagens VK har jag några frågor:
  • Har Miljöpartiet i Umeås några anställda/arvoderade, och i så fall vem och i vilken omfattning? Frågan avser såväl kommunorganisationen (ledningsgruppen) och politiker.
  • Har Nasser anställning / arvodering som betalas av Miljöpartiet i Umeå?
  • I vilken omfattning är Nasser arvoderad av Umeå kommun i egenskap av politiker?
  • I hur stor omfattning är Nassers sammanlagda arvoderingar?
Med vänliga hälsningar
Owen