Rapport-Händelseutveckling inför och under valmöte i MP Västerbotten (140225)

Rapport-Händelseutveckling inför och under valmöte i MP Västerbotten (140225)

Detta är en dokumentation av händelseförloppet kring MP Västerbottens valprocess inför valet 2014 och händelser i anknytning till den. Den är inte fullständig, men ger en övergripande inblick i händelseförloppet.
Det finns även en del historik kring tidigare val.