MP-Umeå: Använd medlemsgruppen på Facebook!

MP-Umeå har en facebookgrupp för medlemmar med 56 medlemmar. Bra! Men tyvärr verkar den vara vilande. Och som ny medlem får man ingen information om den.

Varför?

På Miljöpartiet i Umeås officiella facebooksida Miljöpartiet de gröna i Umeå försöker partiets kommunikationsansvarig Gabriel Ferrysson styra bort diskussion till en insomnad googlegrupp där inläggen är modererade och man aldrig får något svar. Gruppen har dessutom ett jobbigt gränssnitt och är jobbigt att använda.

Varför?

Som van kommunikatör vet jag att man ska finnas där människor finns. Idag finns partiets medlemmar oftast på Facebook.

Som medlem föreslår jag att:
 • medlemsgruppen på Facebook “MP Umeå medlem” aktiveras för intern diskussion och debatt.
 • nya medlemmar välkomnas med inbjudan till gruppen.
 • nuvarande medlemmar får särskild information om gruppen. 
 • Kommunikation är oerhört viktigt – och inte alltid det lättaste.
  För MP-Umeå så har vi egentligen tre olika typer av kommunikation att beakta. Dels ska vi kommunicera vår politik – till medlemmar, väljare, media och allmänhet, dels ska vi kommunicera vad som händer i partiföreningen – till medlemmar, och delas ska vi ha en arena för kommunikation kring både politiken och partiföreningen – oss medlemmar emellan.
  För att detta ska göras effektivt är det bra att hålla isär dessa tre.
  Facebook-grupperna för oss i MP Umeå har uppkommit efter behov över tid. Men som det ser ut idag har vi dels en officiell öppen sida som är till för att förmedla vår politik till medlemmar, media, allmänhet och väljare, dels har vi en Facebookgrupp för medlemmar (den du nämner). Den tillkom före min tid och är utformad så att föreningen kan göra utskick till medlemmarna med det går inte som medlem att göra inlägg. Därför startade jag en Facebook-grupp som heter MP-Umeå Engagemang (https://www.facebook.com/groups/1417255601877557/?fref=ts) för ungefär ett år sedan. Den gruppen skapades med avsikten att det skulle vara enkelt för engagerade medlemmar att kommunicera med varandra – tipsa om en föreläsning, stämma träff för att gå i Pride-tåget tillsammans odyl. Vi är idag närmare 400 medlemmar varav 32 st är med i denna grupp, så finns det medlemmar som vill vara med är det bara att höra av sig!

  Jag kan instämma med att google-grupper inte alltid är det smidigaste. Jag är med i MP:s nationella klimatnätverk, och där använder vi ju också oftare Facebook-gruppen än google-gruppen. Men då MP använder google-plattformen generellt till allt vad gäller tillgång till dokument, videomöten och gruppdiskussioner, så är det väldigt bra om så många medlemmar som möjligt bekantar sig med plattformen. Och den är också till för den typ av interna diskussioner som nu delvis skett på vår officiella FB-sida.

  Ledningsgruppen kommer att jobba vidare mycket aktivt med frågor som rör kommunikation framöver. I Verksamhetsplanen har vi valt att lyfta tre fokusområden kommunikation, utbildning och organisationsutveckling.

  Alla tips och idéer välkomnas varmt, och jag hoppas då att jag får ta del av dem genom vår gemensamma google-grupp umea-medlem@mp.se :)

  Med vänliga hälsningar /
  Elin Söderberg
  Organisationsutvecklingsansvarig och
  ständigt tjänstgörande ersättare i Ledningsgruppen

  • Hej Elin
   Tack för utförligt svar! Jag förstår till viss del logiken i hur ledningsgruppen vill lägga upp kommunikationer.

   Jag tror det finns minst ett till viktigt kommunikationsbehov: Att kommunicera vad som händer i partiföreningen inte bara inåt till medlemmarna utan även utåt till allmänheten. Till exempel medlemsmöten och när den politiska gruppen träffas.

   Detta dels för att garantera att alla medlemmar får reda på viktig information. Men också för att – med hög svansföring – visa att partföreningen finns, vilka typer av möten man har, och att göra det så lätt som möjligt för befintliga och nya medlemmar att engagera sig.

   Därför menar jag att information om i princip ALLA möten (de är ju inte så många) borde läggas ut på den officiella Facebooksidan, med hänvisningar till kalendariet och ytterligare info på http://umea.medlem.mp.se/just-nu

   Jag har svårt att se vitsen med en Facebookgrupp för medlemmar – “MP Umeå medlem” – om medlemmarna inte får göra inlägg.

   Jag förstår logiken i att vilja föra den typen av medlemsdiskussion i en googlegrupp Fördelar är bl.a därför att det är den plattformen Riks har valt, samt att alla inlägg finns på nätet och skickas ut som epost och går att besvara som epost (dock bara om man valt den inställningen).

   Tyvärr håller jag ändå inte helt med den strategin:

   1. Dels för att – som du själv skriver att du upplevt -medlemmarna föredrar helt enkelt Facebook. Man måste finnas där medlemmarna finns, och mp-Umeås 400 medlemmar finns oftast på Facebook.

   2. Dels för att googlegrupper är jobbiga. Det är inte så lätt att ställa in dem som man vill och min erfarenhet efter några år är att det är svårt att få överblick över diskussionstrådar.

   3. Ett avgörande skäl för mig är också att MP-Umeå har valt att moderera sin medlemsgrupp, utan att förklara på vilka grunder, och vad det innebär.

   Jag kommer aldrig att hålla mig till MP-Umeås googlegrupp så länge den är modererad med kriterier utöver de som Riks anger för all sin digitala kommunikation.

   Jag kommer heller aldrig använda den så länge jag inte kan lita på att mina inlägg inte stoppas. Då föredrar jag min blogg och Facebook.

   Jag menar således fortfarande att det som behövs idag är en ocensurerad grupp på Facebook där alla medlemmar (och inga andra utöver vissa från Riks) kan både läsa och skriva.

   Det verkar som gruppen “MP-Umeå Engagemang” kan fylla det behovet. Bra initiativ! Det är dock viktigt i så fall att alla nya och befintliga medlemmar får information om gruppen.