Uttalande med anledning av Miljöpartiet i Umeås pressmeddelande idag

– Mina försök till dialog med de styrande inom Miljöpartiet i Umeå har bemötts först av tystnad, nu av angrepp. Detta visar hur verklighetsfrånvända och desperata vissa inom ledningen är, menar Owen Laws, nyinflyttad till Umeå sedan årsskiftet men aktiv inom Miljöpartiet i Jämtlands län sedan 20 år tillbaka.

Jag skickade ett konstruktivt brev internt, och bemöttes med kompakt tystnad. Det är faktiskt jag som tagit initiativ till en dialog. Men den gruppering som styr Miljöpartiet i Umeå verkar enbart vara intresserad av att behålla makten. Deras sätt att bemöta mig är mycket sorgligt och beklagligt, säger Owen Laws.

Den styrande gruppen försöker nu tysta mig med en rad desperata åtgärder:

 • Grundlösa påståenden i pressmeddelandet om personangrepp
 • Igår såg jag att mina inlägg, bl.a. brevet till ledningsgruppen, har tagits bort från den gogglegrupp som är till för medlemsdiskussion. Jag skickade ett mejl till gruppen och frågade varför.
 • Det mejlet visades inte i gruppen, vilket innebär att mina eller alla inlägg i gruppen nu har börjat granskas före publicering. Så var det inte förut.
 • Idag är jag nu helt avstängd från denna grupp. Jag kommer inte längre in, ser inte inläggen.
 • Jag har också avstängts från det GoogleDrive-konto som är öppet för medlemmar, där partiet lägger upp kallelser, styrande dokument med mera.
 • Jag lade för några dagar sedan in ett inlägg på Miljöpartiet i Umeås Facebooksida med information om extra årsmötet den 2 maj. Detta inlägg har inte publicerats.
 • Jag skrev i morse en kort kommentar till dagens pressmeddelandet på Facebooksidan, som har tagits bort.

Trots att partiet har skakats av demokratiproblem under många år, vilket efter valet lett till avhopp från fullmäktigegruppen och ingripande från partiledningen i Stockholm, slår för några dagar sedan i en artikel i VK en representant för ledningsgruppen ifrån sig och påstår att det inte finns några demokratiproblem. Ett obegripligt påstående. Tvärtom visar deras agerande mot mig att demokratiproblemen är mycket allvarliga.

Om de tror att de kan tysta mig genom ett så taffligt agerande, så har de verkligen fel. Jag är fortfarande beredda att delta i en konstruktiv dialog för partiets bästa och väntar med spänning på att ledningen ska höra av sig istället för att slå ifrån sig. Men jag låter mig inte tystas, avslutar Owen Laws

BACKGRUND
Vid ett mycket dåligt förberett och kaosartat årsmöte 15/3 försöker den styrande gruppen inom Miljöpartiet tvinga årsmötet att acceptera omval av den sittande valberedningen, trots att ledningsgruppen inte fått behandla ärendet innan utan bara ledningsgruppens sammankallande, och trots att medlemmarna inte fått möjlighet att lämna nomineringar. Valberedningens förslag i övrigt behandlades trots att det inte hade skickats ut i förväg och inte delades ut vid årsmötet utan enbart föredrogs muntligt. Dessutom hade inte valberedningen berett val av de fyra kongressombud som avdelningen har rätt till. Trots detta så drevs igenom tidigt under mötet ett beslut om att inga nomineringar fick lämnas på mötet. Röstsiffrorna var 23-13. En helt absurd situation alltså.

Det fanns inte heller någon balansräkning tillgänglig för årsmötesdeltagarna, något som verkligen hade behövts då det uppdagades under mötet att det fanns konton med stora belopp som inte framgick av resultaträkningen. Ett förslag till verksamhetsplan visade sig inte innehålla några mätbara mål. Det fanns inte heller några formuleringar om hur ledningsgruppen avsåg att hantera de demokratiska problem inom partiet som skakat partiet de senaste åren, lett till avhopp ur fullmäktigegruppen, och föranlett ett erbjudande om hjälp från partiet på central nivå.

Till slut beslutade årsmötet att 3 frågor skulle behandlas vid ett extra årsmöte:
– Val av valberedning
– Val av 4 kongressombud
– Fastställande av verksamhetsplan.

(Detta årsmötet är planerat till 2/5, kl. 14-16 på konferenslokalen Ryttmästaren, på stadshusområdet. Medlemmar har kallats, och har möjlighet att lämna nomineringar och förslag när det gäller verksamhetsplanen senast 10/4.)

Efter årsmötet skrev jag ett brev med “reflektioner och förslag” med anledning av det jag hade upplevt på årsmötet. Jag riktade brevet “Till MP-Umeå ledningsgrupp, valberedning, samt årsmötesdeltagare gm partiets medlemsgooglegrupp”. Brevet mejlades till partiets epostadress, ledningsgruppens sammankallande Nasser Mossleh, riksdagsledamoten Jabar Amin (som var med på årsmötet), och till partisekreteraren Anders Wallner för kännedom.

Med utgångspunkten i 20 års erfarenhet som aktiv miljöpartist i Jämtlands län tänkte jag att jag kanske kunde bidra konstruktivt till en positiv förändring i Umeå. Jag såg att mycket av problemen på detta årsmöte berodde på dåliga förberedelser och otydliga rutiner.

Men ack så fel jag hade. I stället för att inleda en dialog med mig möttes brevet av en kompakt tystnad. Jag fick ett inofficiellt bemötande, av Jabar Amin, som även gick till partisekreteraren för kännedom. Detta besvarade jag. Men ledningsgruppen hörde inte av sig. När massmedia fick tag på brevet valde jag att inte kommentera, eftersom det var aldrig meningen att brevet skulle nå ut till massmedia. Trots min återhållsamhet väljer representant för ledningsgruppen Alireza Mosahafi att påstå för Västerbottens-Kurriren 4/4 att “det finns inga demokratiproblem” inom Miljöpartiet.

Först då väljer jag att offentliggöra mitt brev och uttala mig i massmedia.
Några personangrepp från min sida har inte förekommit.

 • Cierán Jimmy Thorsell

  Mp Umeå välkomnar aldrig saklig kritik och är byggt på ryktesspridning och härskartekniker.
  *************************************************************************************
  Det har varit så här väldigt länge. Samma problem fanns redan för 8-10 år sedan när Jag, Nina, Maria m.fl lämnade partiet p.g.a ryktesspridning av samma typ som nu sker. All saklig kritik av situationen blir personangrepp. Alla påpekanden att ledande personer agerar emot partiets stadgar och partiprogram tystas ned. Det är helt ok att vara transfobisk utanför partisammanhangen och helt ok att vara direkt kvinnofientlig i mp-umeå. Det är mycket skit som är okej i mp-umeå/västerbotten. Men fan ta den som påpekar att detta är problematiskt. Fan ta den som vågar påpeka att sådant leder till stora demokratiproblem och förbannad vare den som vågar ta upp det.
  Vi var många som försökte i många år, när vi gav upp och lämnade partiet kom det nya personer bl.a. från grön ungdom som började engagera sig i mp, t.ex Ellika som försökte i många år. Det gemensamma i slutändan blev dock att vi gav upp och lämnade partiet, ett parti som vi inte längre kände igen där möjligheten till en konstruktiv diskussion effektivt och systematiskt raderats.
  Även för 3 val sedan så talades det om krishantering från riks. Krishanteringen då som nu bestod i att någon kom upp från Stockholm och talade om att vi måste lyssna på varandra. I slutändan “löste” problemen sig då alla vi som var kritiska lämnade partiet och konflikten därav “upphörde”. Det är ju en enkel lösning av en konflikt, den ena parten försvinner. Tacka fan för att det då “inte varit några problem”, historierevisionismen fungerar som alltid bäst när enbart vinnarna av konflikten skriver historien.

  De delar av ledningsgruppen som skrivit inlägget som nu ompublicerats på hemsidan (efter att ha tagits ned från facebook) menar att man attackerat “partivänner”. Detta är i grunden att anta att vi fortfarande betraktar de personer som betett sig på detta sätt som vänner.
  Vi har inte “attackerat” någon verbalt. De som saklig kritik framförts till är dock inte längre att anse som vänner. När en går emot allt som miljöpartiet säger sig stå för för att sedan systematiskt använda sig av härskartekniker av alla de slag, för att dölja, förvanska och trycka ned kritik så har en förlorat rätten att kalla sig “vän”, rätten att kalla sig “partivän”. Vi som sedan länge lämnat partiet kan bara skaka på våra huvuden när vi nu ser exakt samma historia upprepas. Ad infinitum.

  • Bra med historiebeskrivningar Jimmy! Det behöver dokumenteras.

  • Jimmy, nu har jag skapat en post här i bloggen för MP-Umeå historik. Kopiera gärna över detta inlägg dit också så det blir samlat, ifall den posten faller i god gjord hos dem som minns.

 • Pingback: Ytterligare dimridåer från MP-Umeå | Engagemang och reflektion()

 • Hej Kai, tack för kommentaren. Det är bra för mig att få höra hur det ligger till, jag kan ju inte alls detaljerna kring situationen i Västerbotten. Jag tycker också att situationen är oerhört sorgligt. Få se om jag kan göra en insats, jag är inte direkt känd för att banga….

 • Kai Pärnänen

  Det är med sorg som jag ser att du nu drabbas av det som många av oss varit med om. Odemokrati och personpåhopp hör till vardagspolitik i Västerbotten. Mitt senaste exempel är när Anders Wallner och Anna Stenvinkel besöker och ska ta tag i detta. På detta möte och med alla lyssnande, blir jag av Jabar anklagad för att ha motarbetat hans valarbetet samt vara det största problemet i den infekterade situation som finns här. Nu påstår Anders att han har god kontakt med kommungrupperna i samband med VK artikeln om ditt brev. Detta trots att ingen varit i kontakt med ledningsgruppen i Lycksele.
  Så det är med sorg jag ser vad som händer dig….