Debatt om vinstuttag hos friskolor

Lång debatt, precis avslutad. Kongressutskott – liksom de flesta av talarna nu – vill “verka för att skolverksamhet inte ska drivas av företag med vinstsyfte”.

Jag talade i debatten, min återkomst till talarstolen efter flera år i bakgrunden, och talade för att varna om den pedagogiska mångfald som friskolereformen skapat genom att begränsa vinstuttag hos friskoleföretag. Jag yrkade bifall till yrkandet ovan, i en av motionerna som ska behandlas söndag förmiddag (nr 18:27).

Partiets politik räcker inte idag, den behöver skärpas.