Arbetsgrupp för framtidsboende

Ett par timmar på eftermiddagen träffades kommunens arbetsgrupp för Framtidsboende för första gången efter valet. Politiker och tjänstemän. Det kommer att bli ett mycket stort behov av nya boendeplatser inom barnomsorgen framöver, och det måste planeras.Samtidigt som det kommer att bli brist på undersköterskor. om vi antar att vi har rätt antal boendeplatser idag 181 st, kommer vi behöva ungefär ytterligare 63 stycken till 2025, vilket kostar ca 15,5 mkr för driften inkl. personalkostnader.

Vi brainstormade kring vad som är viktigt att tänka på i arbetet. T ex, måste vi ha ett hum om var folk kommer att  vilja bo, vilken service de kommer vilja ha, hur mycket de kommer kunna betala. Vad gör vi med byggnaderna när puckeln har lagt sig (jag skrev lite skämtsamt att det måste gå att använda byggnaderna till skolor). Dagens blivande pensionärer är peningsstärka och relativt fogliga. Morgondagens pensionärer kommer  (ofta) att vara fattiga, men bångstyriga.

Majoriteten i Krokom har lovat att utveckla mellanboendeformer. Men det är så, att vi egentligen inte helt vet vad det är för typ av boende som kommer att behövas. Är det bäst att många olika “kategorier” människor kan bo i samma hus? Vore det bra med inslag av bostadsrätter, för så att de som har villa kan sälja den och köpa nytt?

Det var ett spännande möte. För en gångs skull är det inte bråttom med arbetet, då finns det också förutsättningar att kunna göra ett bra jobb.