Om styrkor och svagheter

“Vår djupaste rädsla handlar inte om att vi är otillräckliga. Vår djupaste rädsla handlar om att vi är långt mer mäktig än vi tror. Det är vårt ljus, inte vårt mörker som skrämmer oss”
– Marianne Williamson

Ur handboken “Motiverande Ledarskap” (Miljöpartiets ledarskapsprogram Grunder och verktyg)