Svar till Rolf Lilja i Länstidningen

Rolf Lilja noterar (LT 15/9, se nedan) att Miljöpartiet i Krokoms kommun vill styra tillsammans med allianspartierna även nästa mandatperioden, men vill ha ett rödgrönt styre i landstinget och riksdagen. Han efterlyser ett förtydligande. Här kommer den.

Förra mandatperioden samarbetade ju (s) och (c) i Krokom, då var Rolf Lilja kommunalråd. Så är det runtom i landet, man bildar de allianser som fungerar och är bäst för kommunen. Sedan förra valet har alltså Krokom styrts av Miljöpartiet och allianspartierna. Och det har gått bra för kommunen. Befolkningen växer – idag över 15 500 – och många flyttar in i de nya bostadsområden som vi planerat fram. Energieffektiviseringen och omställningen går framåt och ekonomin är skaplig trots den svåra ekonomiska krisen.

Oppositionen i Krokom (s) och (v) har motsatt sig det mesta och saknat mod att ta svåra beslut. De vågade inte lägga ned två små skolor där det bara går 8 á 12 barn och som ligger 6 á 8 km ifrån större skolor – vilket skulle ha varit det allra bästa för de berörda bygderna. Nu får barnen lida för de vuxnas feghet, till en kostnad av 1,5 mkr per år.

Men på riksnivå och i landstinget hoppas jag innerligt på en rödgrön regering. Jag prioriterar solidaritet med de svaga framför skattesänkningar för de rika. Kärnkraften måste bort för miljöns skull. Landstingen måste få mer pengar, inte flera hälsocentraler som inte behövs.

Owen Laws (mp)
Kandidat för ett blågrönt Krokom och ett rödgrönt landsting

Publicerat i LT 100918 under rubriken Fega sossar i Krokom (redigerad av redaktören)

Rolfs insändare, i LTZ.se 100915:

Skillnad i Krokom

Miljöpartiet i Krokom som under den gångna mandatperioden bildat ”regering” tillsammans med Centerpatiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet, meddelade nyligen att man har för avsikt att även under kommande mandatperiod samarbeta med de borgerliga partierna.

På riksplanet har de röd-gröna partierna ett etablerat samarbete, så är inte fallet i Krokoms kommun. Detta faktum borde Miljöpartiet i Krokom tydliggöra för väljarna före valet den 19 september.

En röst på Miljöpartiet i Krokom är en röst för ett borgerlig styre i kommunen.

Rolf Lilja (S)