Rödgrönt i landstinget, blågrönt i Krokom!

Det kan kanske tyckas konstigt att Miljöpartiet i Krokom vill samarbeta med de borgerliga, samtidigt som vi i landstinget och riksdagen vill samarbeta med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Men faktumet är att det inte finns så himla stort utrymme för ideologi i en liten kommun. Och då blir personkemi desto viktigare. Under de senaste 4 åren har det gått väldigt bra för Krokoms kommun, och jag tror det beror delvis på att vi i majoriteten samarbetar väldigt bra. Vi bråkar inte, vi diskuterar, och resonerar oss fram till beslut. Vi har arbetat systematiskt med ständiga förbättringar. Vi har förtroende för förvaltningen, och jag tror att förvaltningen har förtroende för oss. De politiska besluten vi tar är realistiska och genomförbara, eftersom vi har resonerat med förvaltningen innan, och därför genomförs också våra beslut.

På landstinget är jag själv samtidigt med i en rödgrön majoritet. Det kan tyckas konstigt och det är ju ovanligt. Men det är logiskt, landstinget är inte kommunen. Den borgerliga oppositionen i Jämtlands läns landsting driver en utpräglad populistisk politik. De kommer sällan med egna förslag när det gäller – t ex när det gäller vårdvalet / Hälsovalet. Men sedan klagar dem över hur det blev. Deras patentlösning till allting heter privatisering (och omorganisation), och jag tror inte på privatisering som lösning på allt. En bra och effektiv hälso- och sjukvård kräver att landstinget ska kunna styra och samordna. Det går inte om det går att etablera hälsocentraler även där det redan finns fungerande, och landstinget får vackert betala den merkostnaden.