Här finns länets bästa skola

Fin artikel i dagen ÖP om Krokoms skolor. Vi kommer på 18:e plats i Lärarnas riksförbunds ranking, först bland länets skolor.

Läs hela listan här. Läs mer om undersökningen här.

Enligt kommunens pressmeddelande bygger rankningen “på hur mycket pengar som kommunerna satsar på skolan samt andelen elever som har gymnasiebehörighet då de går ut åk 9 samt resultat i de nationella ämnesproven, lärartäthet, antalet lärare med pedagogisk utbildning och andelen elever som uppnått målen i samtliga ämnen i åk 9”.

Miljöpartiet styr i Krokom tillsammans med Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet. Ordförande i Barn- och utbildningsnämnden i Krokoms kommun är en miljöpartist, Tomas Lönneborg. Tomas är fritidspedagog, och han är lyhörd och engagerad i sin roll som ordförande i nämnden.  Grattis Tomas, och särskilt grattis alla lärare och personal som jobbar i och för skolan. Tack för allt ni gör.

 • Peter Hallberg

  Tack så mycket för att du svarat på mitt inlägg. Det stämmer som du säger att vi överklagat och att vi får se hur det går. Men det jag väder mig mot nu och är mycket kritiskt till är att vi aldrig fick svar på frågor om hur verksamheten skall lösas efter flytten och vika konsekvenser det får på elever, miljö, personal och lokaler. Detta är något som ska vara gjort innan varje beslut om förändring och det är inte bara min personliga åsikt utan det är fastställt enligt arbetsmiljölagen. Det finns faktiskt inga konsekvensanalyser eller riskanalyser gjorda inför skolflytten efter de intentioner lagen kräver. Om det är tjänsteännens fel eller politikernas det törs jag i nuläget inte uttala mig om, men det lutar mot att det alltid är politikerna som är ansvariga i slutändan. Ja jag är ganska högljudd, en ändå är det svårt att göra sig hörd.
  Alla elever röstade för att de ville ha kvar skolan i Västbygden. Ingen ville att den skulle stänga, några tyckte att även Hovsbarnen skulle gå där. (Till skillnad mot rektorerna har vi sparat undersöningen och inte kastat den.) Alla familjer utom 2 familjer for ner till förskolan och skrev under en lista på att de ville ha Västbygdensskola kvar. Under en julfest kom vi överens om att lämna in en anmälan till skolinspektionen då skoledningen inte ville ha en dialog med oss. Vi var 13 föräldrar där och alla hjälptes åt att göra anmälan. Vi tillfrågade inga fler eftersom antalet inte är det som avgör, utan vad inspektionen finner för fel. Vi är inte alla, men vi är många och jag tror tyvärr inte att någon lyssnar på de som är tysta och snälla. Vi är några få som lagt några 100 timmar på att sätta oss in i gällande lagar och gamla protokoll. Att inte alla offrar den tiden har naturliga orsaker som du säkert förstår.
  Med vänlig hälsning Peter.

  • Owen Laws

   Kommunen gjorde en väldigt genomarbetad utredning inför beslutet, och man ansåg att de frågor du väcker är lösta på ett tillfredsställande sätt. Det är ju din tolkning av “de intentioner som lagen kräver” som prövas nu. Vi får se vad utslaget blir.

 • Peter Hallberg

  Kul att det går bra för skolorna i Krokoms Kommun, men vi Västbygden är inte så nöjda ed den insatts ni politiker har gjort.
  När ni politiker tog beslutet att lägga ner Västbygdens skola ifrågasatte vi föräldrar om ni hade utrett hur verksamheten skulle lösas för eleverna på skolan i Hov. Vi ifrågasatte också vilka konsekvenser beslutet skulle få för Pärlans förskola. Ni svarade att vi måste ju lite på våra tjänstemän. Dessa tjänstemän vet fortfarande inte hur verksamheten ska lösas på ett lagligt sätt på skolan i Hov. De kan ej heller svara på vilka konsekvenser det blir för förskolan och vad det kommer att kosta att hitta lösningar. När vi ifrågasätter hur det ska bli, så säger de att det är ni politiker som har röstat igenom förslaget och att de bara har att verkställa det. Vi ställer oss frågande till om vi har en kommun som styrs med politiskt ansvar eller är det så att vi är tjänstemannastyrda?
  Tittar man i andra kapitlet i arbetsmiljölagen så står det där att arbetsmiljön ska tas in redan i planeringsstadiet vid en förändring. Detta är alltså en åtgärd som skulle vara gjord redan innan ni röstade. Redan där är ett brott mot lagen begått. Vi anser att kommunen har brutit mot en rad punkter i arbetsmiljölagen och i det här fallet blir det tjänstemännen som får ta smällen. Dock är det ingen tvekan att det vilar ett tungt ansvar över er politiker som inte tog ert ansvar och ställde relevanta frågor om arbetsmiljön till era tjänstemän.
  För närvarande för vi en dialog med livsmedelsverket om vilka krav som ställs på ett kök. Dels på pärlans förskola, dels som hem och konsument kunskap på skolan i Alsen. I bägge fallen känner vi oss övertygade om att köken kommer att få underkänt vid kommande inspektion.
  På grund av att inga konsekvensanalyser eller riskanalyser är gjorda har skyddsombuden lämnat in ett föreläggande till arbetsgivaren efter kontakt med arbetsmiljöverket. Ett av kraven är att skolflytten stoppas tills de arbetsmiljömässiga konsekvenserna är utredda.
  (Vi bifogar de paragraferna som vi anser att Kommunen brutit mot i arbetsmiljölagen.)
  Skolinspektionen kommer snart att komma med sin kritik över hur skolledningen agerat i frågan. Vår tro är att den kommer att bli en kraftig markering mot kommunen. När den kommer så är det upp till er att agera. Vi kommer att ställa krav på förändringar utifrån den kritik som riktas mot kommunen.
  Som politiker är det ni som har ansvaret för den situation som uppkommit. Ni hade kunnat ställa de frågorna vi ville ha svar på till era tjänstemän, men istället hade ni bråttom att ta beslut och det blev prestige i frågan. Skolledningen har istället för att lyssnat på oss hanterat oss som fiender med ”privata uppfattningar” vilket gjort att vår enda väg att bli lyssnade på har varit att anmäla till berörd myndighet.
  Det har till och med förekommit att en politiker i barn och utbildningsnämnden spridit rykten om en förälder för att på så vis hota denne. Enligt Åsa Larsson florerar rykten också i kommunhuset att samme förälder varit på Kommunfullmäktige och blivit utslängd.
  Är det så här ni agerar när ni blir satta under press?
  Som ansvariga politiker får ni räkna med att stå till svars i media nu när sanningen kommer krypande. Det kan ju tyckas tråkigt att all kommunikation måste ske via media, men det är ju ett effektivt sett att få er att lyssna.
  Vi är fortfarande otroligt förvånade över att ni valde att fälla en by som vill så mycket och kämpar så hårt för att utvecklas. I år kommer det minst att födas 7 barn i byn och vi jobbar för fullt med att öka inflyttningen. Även i den frågan ser vi det som att ni gjorde ett politiskt val. Centerpartiet och Miljöpartiet har i den här frågan intaget en syn som förvånade oss stort. Men det kommer ett val till hösten och vad vi förstår så kommer den här frågan inte att vara avgjord än på ett tag utan ni får räkna med att den kommer att följa er.

  Det här brevet får ni för att vi vill att ni politiker ska ha kännedom om vad som händer i skolfrågan just nu. Vi ser er som huvudansvariga till alla de lagbrott som begåtts i frågan.
  Vi kräver dessutom av er att ni undersöker om det är så att Krokomskommun bryter mot arbetsmiljölagen. Skulle ni finna att så är fallet så kräver vi att ni stoppar skolflytten tills de arbetsmiljömässiga konsekvenserna är utredda. Det är ni som ytterst är ansvariga.
  Vi kommer att höra av oss när vi fått våra svar från berörda myndigheter och då vill vi ha en konstruktiv dialog och inte bara bli beskylld för att vara bråkiga föräldrar.

  Föräldragruppen i Västbygden
  Genom Peter Hallberg och Jennie Gerhardsson

  • Owen Laws

   Först vill jag be om ursäkt för att svaret dröjt, bloggen är ny och jag trodde jag hade ställt in för att få meddelande om kommentarer, men det fungerar inte.

   Peter, du har ju överklagat beslutet och den processen pågår. Vi får se vad utslaget blir. Visar det sig att kommunen får bakläxa, får vi ta till oss det. Hur som helst är det inte orimligt att slå ihop två skolor som ligger ca 6-8 km från varandra. Även med sammanslagning blir skolan i Alsen en liten skola med färre än 50 elever. Det måste också vara möjligt enligt lag att göra en sådan justering, konstigt vore väl annars.

   Alla föräldrarna i området håller inte heller med dig i ditt fortsatta motstånd mot beslutet och i ditt höga tonläge. Som politiker måste jag lyssna på alla – inte bara de som överröstar – och tänka på hela kommunens bästa.

   Men som sagt, vi får se hur det mynnar ut.

   mvh
   Owen