160304 Angående Gabriel Farryssons politiska uppdrag för Miljöpartiet i Umeå v3

160304 Angående Gabriel Farryssons politiska uppdrag för Miljöpartiet i Umeå v3

Gabriel Farrysson, Miljöpartiet i Umeå, är ledamot i både Tekniska nämnden och Miljö- och hälsoskydsnämnden trots att dessa nämnders sammanträden krockar. Han har lovat att avsäga sig uppdraget i MoH om krocken fortsätter, men har inte gjort det.